ბავშვებს აღარ უნდა დაენიშნოთ პუბერტატული ბლოკატორები
საზოგადოება
ბავშვებს აღარ უნდა დაენიშნოთ პუბერტატული ბლოკატორები

გადაწყვეტილება მიღებულია 18 წლამდე ბავშვებისთვის სერვისების დამოუკიდებელი განხილვისა და გენდერული იდენტობის განვითარების სამსახურში მიმართვების მკვეთრი ზრდის შემდეგ, რომელსაც მართავს Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, რომელიც იხურება მარტის ბოლოს.